Doświadczenie

Zawodowo zarządzaniem projektami zajmuje się od 2013 roku, jednakże już w trakcie studiów starałem się stawiać kroki w tym kierunku. Działałem w kilku organizacjach studenckich, w których starałem się zbierać jak najwięcej doświadczeń.

W 2013 roku rozpocząłem pracę w firmie HeadChannel Ltd, gdzie przez rok zdobywałem doświadczenie na stanowisku kierownika projektów pracując w tzw. podejściu zwinnym. Referencje za wykonaną przez ten czas pracę, udzielone przez osoby zarządzające firmą, dostępne są na życzenie.

Równocześnie z pracą w HeadChannel rozpocząłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Politechnice Warszawskiej, które zakończyłem w czerwcu 2014 z wynikiem bardzo dobrym.

Od lipca 2014 zajmuję się zarządzaniem projektami IT w firmie Brown Brothers Harriman. Są to projekty typu Waterfall, gdzie trzeba zapewnić zgodność z wewnętrznymi wytycznymi SDLC.

W grudniu 2016 uzyskałem certyfikat Project Management Professional (PMP)®, posiadam także PRINCE2 Practitioner. Dodatkowo jestem w trakcie kursu Introduction to Software Product Management.

Szczegóły dotyczące wykonanej przeze mnie pracy w trakcie mojej kariery i prowadzone projekty są dostępne na moim profilu LinkedIn:

Mój profil na LinkedIn


Copyright © 2019 Przemek Pulanecki